recenzje:  
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
● "nowe książki"
● "tygodnik śląski"
● j. horodecka-wieczorek